Erhan Büyükakıncı

İstanbul’da doğan Erhan Büyükakıncı, Saint-Benoît Fransız Lisesi’nde orta öğrenimini tamamladıktan sonra 1992 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden birincilikle mezun oldu.

Yüksek lisans (Uluslararası Hukuk) ve doktora (Siyaset Bilimi – Uluslararası İlişkiler) eğitimlerini Paris II Üniversitesi’nde tamamladı ve halen akademik kariyerini 1994’ten beri çalışmakta olduğu Galatasaray Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde sürdürmektedir.

2002 yılında önce Uluslararası İlişkiler doçenti, 2008 yılında da aynı anabilim dalında profesör oldu; akademik çalışmalarını Sovyet sonrası coğrafya ile savaş kuramlarına dair konularda yoğunlaştırdı.

“Değişen Dünyada Rusya ve Ukrayna” başlıklı bir edisyon çalışmasının yanı sıra, Rusya, Ukrayna, Türk Dış Politikası, Orta Avrupa ve Orta Asya cumhuriyetleri ile savaş kuramlarına ilişkin birçok makalesi bulunmaktadır.

Büyükakıncı, ileri düzeyde Fransızca ve İngilizce, orta düzeyde Rusça ve başlangıç düzeyinde Almanca bilmektedir.